Házirend


HÁZIREND

Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő

 1. 1.      A házirend betartása minden dolgozóra, fürdőző vendégre, sportolóra, a fürdő területén tartózkodókra egyaránt, felelősséggel kötelező.
 2. 2.       A fürdő dolgozói biztosítják a vendégek kultúrált kiszolgálását, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos pihenését.
 3. 3.       A fürdőt és annak szolgáltatásait, eszközeit, bérelt dolgait, mindenki ( fürdővendég, látogató, bérlő, stb. ) csak a HÁZIREND betartása mellett – saját felelősségére - veheti igénybe.
  A HÁZIREND be nem tartása – felszólítás ellenére – esetén kötelességünk a fürdővendégek, bérlők, stb. eltávolítása a fürdő területéről.
 4. 4.      A fürdő területén nem tartózkodhatnak:
  - akik önmagukról kísérő nélkül nem tudnak gondoskodni
  - fertőző betegségben szenvedők
  - nyílt sebbel, vagy undort keltő bőrbetegséggel rendelkezők
  - önmagára és a vendégekre veszélyes betegségekkel rendelkezők (pl.: szívelégtelenség, súlyos központi idegrendszeri betegséggel rendelkezők)
  - befolyásolt állapotban ( ittasság, drog hatása, stb. )
  - háziállatok ( pl.: kutya, macska, papagáj, stb. )
 5. 5.       A medencéket nem használhatják:
  - étkezést, italozást folytatók
  - olyan magatartást tanúsítók, mellyel önmagukat vagy vendégtársukat veszélyeztetik, gyógymedencében a tartózkodást kellemetlenné teszik ( pl.: vízfröcskölés )
  - tumoros betegséggel rendelkezők
  - azon vendégek akik szervezetében akut gyulladás lépett fel
  - aktív vagy gyulladt állapotban lévő mozgásszervi probléma esetén
  - súlyos nem kezelt, nem megfelelően kezelt szív, érrendszeri megbetegedések esetén
  - szívelégtelenség, 6 hónapon belőli szívinfarktus esetén
  - súlyos központi idegrendszeri betegségek esetén
  - bármilyen fertőző betegség esetén
  - véna thrombósis esetén
  - általános gyenge egészségügyi állapot esetén
  - daganatok esetén
  - tbc esetén
  - esztétikailag undort keltő, vagy fertőző minden fajta bőrbetegség esetén
 6. 6.       A pénztár és a fürdő nyitva tartását, a mindenkor érvényes szolgáltatások jegyzékét, azok árait a bejáratoknál, a pénztárnál jól látható módon ki van függesztve.
  Az árjegyzékben szerepelnek az igénybe vehető kedvezmények, és az is hogy a kedvezmény kikre, milyen időtartamra vonatkoznak.
 7. 7.      A fürdő területére belépni, szolgáltatásait igénybe venni csak érvényes belépővel, belépőjeggyel lehet. Az ellenőrzéséből származó kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a belépőjegyeket , vagy annak kiváltóit ( egyéb biléták ) zárásig őrizzék meg. Aki ellenőrzéskor vagy a fürdő elhagyásakor a belépő jegyét nem tudja felmutatni, kénytelenek vagyunk a mindenkori érvényes napijegy kétszeresét kérni, és a pénztári befizetés után a fürdő területét elhagyhatja.
  Ha valaki a felszólításunk ellenére nem tesz eleget a HÁZIREND betartására, kénytelenek vagyunk hatósági intézkedést kérni.
 8. 8.      A gyermekekre vonatkozó korkedvezmény 14 éves korig érvényes.
 9. 9.      A vendégkönyv, az ellenőrzési napló, a vásárlók könyve, az elsősegélynyújtó hely, az egészségügyi ellátásra vonatkoztató tájékoztatás a pénztárnál található, a bejegyzéseket a fürdő vezetője kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről 15 napon belől írásban válaszol.
 10. 10.   A vendégek a medencéket a záróra előtt 15 perccel kötelesek elhagyni.
 11. 11.   Az úszni nem tudók a „MÉLYVÍZ” felirattal ellátott medencét nem használhatják.
 12. 12.   Minden hulladékot, papírdarabokat, cigarettavéget, stb. a fürdő területén elhelyezett szemétgyűjtőkbe kell tenni, a fürdővizet bármi módon beszennyezni tilos!
 13. 13.   Zuhanyozás nélkül a medencékbe belépni: Nem szabad!
 14. 14.  A fürdő területén - a fürdéshez - fürdőruha használata kötelező!
 15. 15.  Az elsősegély nyújtására kijelölt hely az úszómester tartózkodási helye. Baleset, rosszullét esetén a fürdő dolgozói kötelesek azt ellátni és szükség esetén orvost hívni. Az esetet az üzemelési naplóban rögzíteni kell, és baleset esetén a helyszínről fényképfelvételeket kell készíteni. A fürdő, a területén történt minden balesetet kivizsgálja.
 16. 16.   A fürdő területére állatot bevinni, beengedni szigorúan tilos!
 17. 17.  A fürdő épület összes helyiségeiben: Tilos a dohányzás! A kijelölt dohányzóhelyeket tábla jelzi: pl.: a panzió fedett teraszán, az udvaron van, stb..
 18. 18.  Az öltözőszekrények használata ingyenes, a bennük tárolható ruhaneműkért felelősséget vállalunk. Nem tarhatók az öltözőszekrényben olyan anyagok, melyek az emberekre, tárgyakra veszélyt jelenthetnek. Az öltözőszekrény kulcsáért azonban „zálogot” kérünk, melyet a szekrénykulcs visszaadásakor ( távozáskor ) ugyanúgy visszaadunk . A „zálog” meghatározása a fürdővezető feladata.
  Az öltöző szekrény kulcsának elvesztése esetén a zálog természetesen a fürdő tulajdonába kerül és az öltöző szekrény nyitása, átadása csak hitelt érdemlő módon, tanú jelenlétében írásban rögzítve, jelenlévőkkel aláíratva történhet. Egyéb értéktárgyaikat külön értékmegőrzőben, díj fizetése ellenében lehet elhelyezni.
 19. 19.  A talált tárgyak megőrzése 1 hónapig történik, a pénztárnál vehetők át a jogos tulajdon igazolása ellenében.
 20. 20.  Az úszómesternek a házirend betartására, valamint a fürdőzés módjára vonatkozó utasításait minden fürdőző, fürdőben tartózkodó köteles betartani!
 21. 21.  A házirend ellen vétők a fürdő használatából azonnal kizárhatók, a szolgáltatási díj visszatérítése nélkül, vendégek veszekedése esetén, mely zavarja, zavarhatja a többi fürdővendég pihenését a fürdő kötelessége a résztvevők eltávolítása a fürdő területéről, szükség esetén hatósági intézkedés igénybe vételével.
 22. 22.  A fürdő területén elhelyezett feliratok, táblák utasításait minden benntartózkodó köteles betartani. A fürdő házirendjét folyamatosan megszegők a fürdő területéről egész idényre kizárhatók.
 23. 23.  Ha a fürdő területén lévő személy kárt okoz, azért az előírásokban leírt felelősséggel tartozik. A károkozást jegyzőkönyvezni kell, és fénykép felvételeket kell készíteni a helyszínről.
 24. 24.  A fürdő a medencékben található élményelemek használatából eredő ruhaneműben keletkező károkért anyagi felelősséget nem vállal.
 25. 25.  A fürdő a medencében található élményelemek nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért nem vállal felelősséget.
 26. 26.  Akik a házirendet nem tartják be, azoktól a személyektől a fürdő vezetőségének jogában áll megtagadni a fürdő szolgáltatásait, ehhez hatósági személy intézkedését is igénybe vehetik.
 27. 27.  A fürdő az időjárás és a vendégforgalom változásának megfelelően fenntartja magának a jogot, hogy a nyári üzemeltetésű medencék nyitva tartását szabályozza. A fürdő köteles a pénztárnál, jól látható helyen elhelyezni az aktuálisan működő medencék listáját. A pénztártól való távozás után esetlegesen fellépő reklamációt a fürdő nem tudja elfogadni.
 28. 28.  Veszély esetén (zivatar, villámlás, műszaki okok, nem biztonságos csúszda használat, egyéb, stb. ) a fürdő mindent megtesz a fürdővendégek biztonsága érdekében. Ilyenkor a fürdővendégek kötelesek az utasításokat pontosan, kultúráltan betartani és végrehajtani, azonban ezért kártérítést a fürdő nem tud adni. Ugyancsak nem tudunk adni kártérítést kellemetlen helyzetekért (alacsonynak vélt vízhőfok, stb. ), viszont minden bejelentésre azonnal intézkedünk.
 29. 29.  A fürdő területén dolgozó személyzet köteles udvariasan, előzékenyen bánni minden kedves vendégünkkel és idelátogató beteggel.
 30. 30.  A fürdő területén szolgáltatást adó bérlők (gyógy-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás, stb. ) teljes egészében felelnek a területükön tartózkodókért, így önmagukért is és ezen Házirendet is kötelesek betartani!